top of page

Espai de consulta per a l'elaboració de l’Estratègia d’Empresa i Drets Humans a nivell de Catalunya

Tornar
Perque

Perquè una Estratègia d'Empresa i Drets Humans

El Consell de Drets Humans de Nacions Unides va aprovar per unanimitat els Principis Rectors sobre les empreses i els drets humans (Principis Rectors), en la resolució 17/4, de 16 de juny de 2011.

 

Aquests Principis Rectors s'apliquen a tots els Estats i a totes les empreses, tant transnacionals com d'un altre tipus, amb independència de la seva grandària, sector, ubicació, propietaris i estructura.

AMB EL SUPORT TÈCNIC DE: 

Posteriorment l'octubre de 2011 la Unió Europea (UE) va llançar la nova Estratègia per 2011-2014 sobre la responsabilitat social de les empreses, en la qual es convida als Estats a desenvolupar un Pla Nacional per implementar els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre les empreses i drets humans (NAP). Recomanació reforçada per la recomanació CM/Rec(2016)3, del 2 de març de 2016, del Comitè de Ministres del Consell d'Europa als Estats membres sobre empresa i drets humans.

 

L’Estratègia d’Empresa i Drets Humans (Estratègia) es fruit del compromís del Govern amb la protecció i l'avenç dels drets humans dins i fora de Catalunya. L’objectiu de la mateixa és establir un conjunt de mesures perquè, d'acord amb el Principis Rectors, tan el Govern com les empreses catalanes assumeixin les seves respectives obligacions de protegir i de respectar els drets humans. A la vegada pretén impulsar l’accés a mecanismes de denúncia a les víctimes d’abusos de drets humans per part d’empreses catalanes dins i fora del territori així com la sensibilització al sector empresarial.

 

És en aquest marc en el que el Govern de Catalunya impulsa aquest procés de consulta guiat pel Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (DEXI), a través de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD), i amb la participació, entre altres, del Departament d’Empresa i Coneixement i d'ACCIÓ.

Fases

Fases del projecte

FASE 1:

Desk review

FASE 3: Document d'Estratègia

FASE 2:

Procés de consulta

Procés de consulta i diàleg

Calendari

L'elaboració d'una Estratègia d'Empresa i Drets Humans ha de basar-se en amplis processos de diàleg amb totes les parts interessades, tant dintre del govern i de l'administració com amb el conjunt de grups d'interès. En aquest sentit, aquest espai és creat per a que el conjunt d'actors implicats puguin aportar els seus comentaris i suggeriments en relació a la visió, continguts i processos establerts en l'Estratègia.

 

Calendari

 

Passes realitzades

 

25 Maig 2017 - 8 Juny 2017: Primera ronda de consultes

 

9 Juny 2017: Termini per a la recepció de comentaris a la primera ronda de consultes

 

14 Juny 2017: Publicació del document amb la Proposta d'Estratègia (Consultora)

 

23 Juny 2017: 3 July 2017: Segona ronda de consultes

 

23 Juny 2017: Publicació del document amb la Proposta provisional 1 d'Estratègia (DGCD/ACCD-EMC/ACCIÓ)

 

Setmana 10 de juliol 2017: Publicació del document amb la proposta provisional 2 d'Estratègia (DGCD/ACCD-EMC/ACCIÓ)

 

10 de Juliol - 9 de Setembre 2017: Període d'opinió via e-mail o microsite.

 

Passes previstes

 

Segona quinzena d'Octubre : Publicació del document amb la proposta provisional 3 d'Estratègia (DGCD/ACCD-EMC/ACCIÓ)

 

Novembre: Reunió del Consell de Cooperació.

 

Novembre: Publicació de la proposta tancada d'Estratègia (DGCD/ACCD-EMC/ACCIÓ)

 

Novembre: Consultes inter-departamentals i eventual posterior tramitació

Enviament de comentaris i suggeriments

Periode d'opinió: 10 Juliol 2017 - 09 Setembre 2017

 

Des del 10 de juliol al 9 de setembre del 2017 poden fer-se aportacions al document provisional de l'Estratègia d'empresa i Drets Humans a nivell de Catalunya publicat per DGCD/ACCD-EMC/ACCIÓ, i que es trobará disponible al següent enllaç: Estratègia.

Les aportacions hauran d'enviar-se en un document en format pdf a l'adreça consultas@businessandhumanrights.es amb el següent format:

 

  • Assumpte: "Aportacions al document provisional 2 de l'Estratègia d'empresa i drets humans"

  • Nom i cognoms

  • Organització

  • Email de contacte

  • Aportacions al document:

    • ​Nombre d'apartat o mesura a la qual fa referència cada comentari o suggeriment

    • Pàgina del document en la qual es troba

El període per fer aportacions a l'Estratègia ha finalitzat.

Moltes gràcies per la seva participació.

Aportacions
bottom of page